GNU.WIKI: The GNU/Linux Knowledge Base

  [HOME] [HowTo] [ABS] [MAN1] [MAN2] [MAN3] [MAN4] [MAN5] [MAN6] [MAN7] [MAN8] [MAN9]

 


Finnish HOWTO

Ari M�kel�


��������������������������������<hauva@arska.org>
������������������������
Versiohistoria                                
Versio v.2.0.29       2005-01-05      Revised by: am       
Changed the license to dual GPL and GFDL. OpenOffice in Finnish in Debian.  
Language corrections. More verbose "why fi-latin[19] and not fi?".      
Versio v.2.0.28       2004-11-23      Revised by: am       
Fixed broken link to lyhyt2e.ps.                       
Versio v.2.0.27       2004-11-19      Revised by: am       
How to use comma instead of dot in floating point numbers with tex.     
Versio v.2.0.26       2004-10-19      Revised by: am       
"Scandinavian letters do not work in program foo. What should I do?"     
Versio v.2.0.25       2004-08-26      Revised by: am       
SuSE and UTF-8.                               
Versio v.2.0.24       2004-08-11      Revised by: am       
Clearer fi-latin[19] section. Removed obsolete euro.inc.gz. Fixed the broken 
Euro Character mini-HOWTO link. Better explanation for LC_ALL.        
Versio v.2.0.23       2004-03-10      Revised by: am       
Updated the tcsh section.                          
Versio v.2.0.22       2004-03-03      Revised by: am       
Removed "export" from Debian /etc/environment.                
Versio v.2.0.21       2003-11-24      Revised by: am       
lang="fi" attribute to the book element. Language corrections.        
Versio v.2.0.20       2003-01-09      Revised by: am       
Debian needs xfonts-.*-transcoded packages in order to work properly.    
Versio v.2.0.19       2002-12-29      Revised by: am       
Added RH 8.1 beta and recode example to UTF-8 chapter.            
Versio v.2.0.18       2002-11-27      Revised by: am       
loadkeys no more uses the exact file name but fi-latin1. fi-latin9 keymap is 
now mentioned. Added LC_PAPER to locales section.              
Versio v.2.0.17       2002-11-27      Revised by: am       
Fixed emacs euro support.                          
Versio v.2.0.16       2002-11-27      Revised by: am       
Red Hat 8 UTF-8 support.                           
Versio v.2.0.15       2002-05-09      Revised by: am       
Added a DocBook XSL tag - because I want to try AxKit on arska.org Finnish  
HOWTO page.                                 
Versio v.2.0.14       2002-05-03      Revised by: am       
Less obscure description of dead keys in X.                 
Versio v.2.0.13       2002-04-09      Revised by: am       
Less obscure description of LC_MESSAGES. Fixed an XML structure error in the 
locales table. Fixed the forgotten bookinfo date.              
Versio v2.0.12       2002-04-06      Revised by: am       
More irc stuff. Added set convert-meta off to readline section. Updated   
Debian specific information to Debian 3.0. More keymap stuff. Removed Red Hat
5.2 stuff. Changed the example locales to fi_FI@euro. Added KDE, Gnome and  
Emacs to the Euro section. Added fi_FI@euro to the elm section. Added the  
Debian 3.0 way of locales to the locales section.              
Versio v2.0.11       2002-02-24      Revised by: am       
More Euro-support links, updated the KDE link. Added "convert-meta off" to  
bash.                                    
Versio v2.0.10       2001-10-04      Revised by: am       
Fixed emacsen on console.                          
Versio v2.0.9        2001-10-04      Revised by: am       
Fixed title of elm-ME+ title from elm to elm-ME+               
Versio v2.0.8        2001-09-26      Revised by: am       
Corrected the erraneous revhistory order.                  
Versio v2.0.7        2001-09-26      Revised by: am       
Fixed a typo in euro support.                        
Versio v2.0.6        2001-09-26      Revised by: am       
Added euro support.                             
Versio v2.0.5        2001-09-14      Revised by: am       
Fixed locale example. Fixed some typos. Fixed some mark-up errors. Added irc 
and elm-me+                                 
Versio v2.0.4        2001-07-18      Revised by: am       
Completely rewritten.                            


Abstract

 This document describes how to localize GNU/Linux for Finnish users and is
intended to replace Pekka Taipale's original Finnish-HOWTO which has not been
updated for some time. This document derives from original Finnish HOWTO and
more importantly from the Danish-HOWTO by Niels Kristian Bech Jensen.

 Language of the HOWTO is Finnish. Non-Finnish users should consult Danish
HOWTO which is not in Danish but in English.
-----------------------------------------------------------------------------

Sis�llys
1. Johdanto
  1.1. Mik� on HOWTO?
  1.2. Mist� l�yd�n Finnish HOWTO:n viimeisen version?
  1.3. Mit� t�m� dokumentti ei k�sittele?
  1.4. Tekij�noikeuksista ja kopioinnista
  1.5. Tekstin esitystavasta
  1.6. Kiitokset
  
  
2. N�pp�imist�asetukset
  2.1. Merkist�
  
  
3. UTF-8
  3.1. Tekstitiedostojen konvertointi UTF-8:ksi
  3.2. Red Hat ja UTF-8
  3.3. Debian GNU/Linux ja UTF-8
  3.4. SuSE ja UTF-8
  
  
4. Fontit
  4.1. Debian ja X Window Systemin fontit
  
  
5. N�yt�n ja ohjelmien asetukset
  5.1. "Skandini eiv�t toimi. Mit� teen?"
  5.2. Locale-asetukset
  5.3. Euro-merkki
  5.4. Merkit, joita voidaan n�ytt�� GNU/Linuxissa
  5.5. Ohjelmakohtaiset merkist�asetukset
  5.6. Tekstitiedostoformaatit muilla alustoilla
  
  
6. Lokaalituki glibc2:ssa ja uudemmissa
  6.1. Yleiset asetukset
  6.2. Debian ja lokaalit
  
  

Luettelo tauluista
6-1. Lokaalit

-----------------------------------------------------------------------------
Luku 1. Johdanto

1.1. Mik� on HOWTO?

 T�m�n dokumentin tarkoituksen on antaa ohjeet GNU/Linuxin asetusten
suomalaistamiseksi asennuksen j�lkeen. L�ht�kohtana on tekij�n k�ytt�m� 
Debian GNU/Linux (kirjoitushetkell� versio 3.0), mutta dokumentista on
todenn�k�isesti hy�ty� my�s muiden jakeluiden k�ytt�jille, vaikka erityisesti
erilaisten k�ynnistysskriptien nimet ja paikat vaihtelevat eri
distribuutioiden v�lill� hyvinkin paljon.

 GNU/Linux on muuttunut paljon sitten Pekka Taipaleen alkuper�isen
Finnish-HOWTO:n: sen asentaminen on muuttunut helpommaksi ja asetukset ovat
entist� useammin valmiiksi oikein, mutta aina n�in ei ole eik� suinkaan ole
haitaksi tiet�� miten GNU/Linuxin kieliasetukset toimivat.

 GNU/Linux on entist� useammin palvelink�ytoss� ja siksi on entist�
t�rke�mp�� huomata /etc-hakemiston alla olevien konfiguraatiotiedostojen ero
verrattuna k�ytt�jien kotihakemistoissa oleviin konfiguraatiotiedostoihin.
Asetukset, joiden on tarkoitus olla kaikilla voimassa on syyt� olla /
etc-hakemistossa.
-----------------------------------------------------------------------------

1.2. Mist� l�yd�n Finnish HOWTO:n viimeisen version?

 HOWTO:n virallinen kotisivu on [http://arska.org/finnish-howto/] http://
arska.org/finnish-howto/ vaikka my�s [http://www.tlpd.org/] Linux
Documentation Project levitt�� sit� niin se on usein huomattavasti vanhempi
kuin viralliselta kotisivulta l�ytyv� versio.
-----------------------------------------------------------------------------

1.3. Mit� t�m� dokumentti ei k�sittele?

 Dokumentti ei lokaalien osalta k�sittele GNU/Linux-j�rjestelmi�, jotka
k�ytt�v�t C-kirjaston versiota viisi tai vanhempia. Valtajakelut k�ytt�v�t
C-kirjaston versiota kuusi, joka tunnetaan paremmin nimell� glibc2. (Debian
ja Red Hat vaihtoivat C-kirjastonsa versioissa Debian GNU/Linux 2.0 ja Red
Hat Linux 5.0).

 Dokumentti ei k�sittele XFree86:n versiota 3.2 vanhempia versioita.
-----------------------------------------------------------------------------

1.4. Tekij�noikeuksista ja kopioinnista

 Dokumenttia saa muuttaa ja levitt�� GNU Free Documentation License version
1.1 ehtojen mukaisesti tai vaihtoehtoisesti GNU General Public Licensen
version 2, tai mink� tahansa my�hemm�n version, mukaisesti. Dokumentin
l�htein� ovat toimineet erityisesti Niels Kristian Bech Jensenin Danish-HOWTO
ja jossain m��rin Pekka Taipaleen Finnish HOWTO v. 1.1f.

 Tekij� ei vastaa mahdollisista virheist�, mutta ottaa korjaus- ja
parannusehdotuksia mielell��n vastaan osoitteeseen <hauva@iki.fi>.
-----------------------------------------------------------------------------

1.5. Tekstin esitystavasta

 Dokumentti on kirjoitettu DocBookin XML-versiolla, josta on tuotettu muut
versiot.
-----------------------------------------------------------------------------

1.6. Kiitokset

 Kiit�n kaikkia minulle meilitse ja uutisryhm�ss� sfnet.atk.linux kommentteja
esitt�neit� ihmisi�.
-----------------------------------------------------------------------------

Luku 2. N�pp�imist�asetukset

 Konsolilla n�pp�imist�asetukset asetetaan loadkeys ja X Window Systemiss� 
xmodmap komennolla.
-----------------------------------------------------------------------------

2.1. Merkist�

 Suomalaistettu GNU/Linux k�ytt�� kansainv�list� ISO-8859-1- eli Latin-1
-merkist�� tai ISO-8859-15- eli Latin-9-merkist��. T�m�n m��ritteleminen ei
ole aina v�ltt�m�t�nt�, mutta monet t�rke�t ohjelmat vaativat sen
asettamisen.

 ISO-8859-15-merkist��, joka tukee euro -merkki�, kutsutaan joskus my�s
nimell� Latin-0
-----------------------------------------------------------------------------

2.1.1. N�pp�imist�kartan lataaminen

2.1.1.1. Konsolissa

N�pp�imist�kartan voi ladata k�skyll�  loadkeys fi-latin1 tai jos kbd on
1.08 tai uudempi voidaan k�ytt�� my�s komentoa  loadkeys fi-latin9

 Joissakin jakeluissa n�pp�imist�kartan nimess� on .map.gz p��tteen sijasta
.kmap.gz p��te. N�pp�imist�karttojen sijainnissa on eroja eri
distribuutioiden v�lill�. N�pp�imist�kartat l�yt�� esimerkiksi k�skyll� 
find /usr -name '*latin1.*map*' -print

 On syyt� huomata, ett� oikea n�pp�imist�kartta on fi-latin1 tai fi-latin9
eik� fi, joka on vanha 7-bittinen n�pp�imist�kartta.

 Debian GNU/Linuxissa loadkeys ajetaan k�ynnistyksen aikana skriptist� /etc/
init.d/keymap.sh. N�pp�imist�kartan voi vaihtaa komennolla /usr/sbin/
install-keymap.

 Red Hatissa k�ynnistyksen aikana suoritetaan yleens� /etc/rc.d/init.d/
keytable -skripti. T�m� skripti lukee /etc/sysconfig/keyboard -tiedoston,
jossa m��ritell��n k�ytett�v� n�pp�imist�kartta. N�pp�imist�n ollessa
suomenkielinen tietosto sis�lt�� sauraavan rivin:
    KEYTABLE=fi-latin1                          
-----------------------------------------------------------------------------

2.1.1.2. XFree86 3

 XFree86 3.2:ssa ja uudemmissa /etc/X11/XF86Config-tiedostossa pit�isi olla 
Keyboard section -kohdassa seuraavat rivit:
    Section "Keyboard"                          
      Protocol    "Standard"                    
      XkbRules    "xfree86"                     
      XkbModel    "pc102"                      
      XkbLayout    "fi"                       
      XkbVariant   "nodeadkeys"                   
    EndSection                              

 N�it�, kuten monia muitakin, asetuksia voi muokata omien mieltymyksien
mukaan ja alla on esimerkkin� Debian GNU/Linux 2.2 (t�t� kirjoitettaessa
kyseess� oli viel� kehitysversio) "Keyboard Section:"
    Section "Keyboard"                          
      Protocol    "Standard"                    
      AutoRepeat   500 30                      
      LeftAlt     Meta                       
      RightAlt    Meta                       
      ScrollLock   Compose                      
      RightCtl    Control                      
      XkbKeycodes   "xfree86"                     
      XkbTypes    "default"                     
      XkbCompat    "default"                     
      XkbSymbols   "us(pc101)"                    
      XkbGeometry   "pc"                       
      XkbRules    "xfree86"                     
      XkbModel    "pc102"                      
      XkbLayout    "fi"                       
    EndSection                              

 Lis�tietoja XF86Config-tiedoston manuaalisivulta.
-----------------------------------------------------------------------------

2.1.1.3. XFree86 4

 XFreen versiossa nelj� on hiukan erilaiset n�pp�imist�asetukset, joista
t�ss� esimerkki:
Section "InputDevice"                            
    Identifier   "Generic Keyboard"                  
    Driver     "keyboard"                      
    Option     "CoreKeyboard"                    
    Option     "XkbRules"   "xfree86"              
    Option     "XkbModel"   "pc105"               
    Option     "XkbLayout"   "fi"                 
    Option     "XkbVariant"  "nodeadkeys"             
EndSection                                  
-----------------------------------------------------------------------------

2.1.2. Kuolleet n�pp�imet

 Kuolleet n�pp�imet ovat n�pp�imi�, joiden painaminen ei tulosta mit��n
ruudulle ennenkuin painetaan toista n�pp�int�. Mm. tilde, ~, on t�llainen
n�pp�in. Kuolleita n�pp�imi� tarvitaan useammasta kuin yhdest� merkist�
koostuvien merkkien kuten � tai � kirjoittamiseen.
-----------------------------------------------------------------------------

Luku 3. UTF-8

 UTF-8 on [http://www.unicode.org/] Unicoden muoto, jolla voi kirjoittaa
k�yt�nn�ss� mit� tahansa maailmassa puhuttavaa kielt� ja siihen on varattu
tilaa symboleille kuten shakkinappulat ja sill� voi jopa kirjoittaa Tolkienin
Tengwar-kirjaimilla.

 Vaikka UTF-8 tuottaakin siirtym�vaiheessa ongelmia muille kuin
amerikanenglantia kirjoittaville niin se on ehdoton edellytys
maailmanlaajuisesti toimivalle lokalisaatiolle.
-----------------------------------------------------------------------------

3.1. Tekstitiedostojen konvertointi UTF-8:ksi

 Tekstitiedostoja voi konvertoida recode-komennolla esimerkiksi n�in:
$ recode Latin1..UTF-8 foo.dtd                        
-----------------------------------------------------------------------------

3.2. Red Hat ja UTF-8

 Red Hat otti k�ytt��n UTF-8 -merkist�n 8-sarjassaan. Alla esitetty korjaus
on helppo, mutta oikeastaan v��r� tapa korjata ongelma: sen sijaan, ett�
siirrytt�isiin UTF-8:iin palataan yksitavuiseen merkist��n. Oikea tapa
korjata asia on j�tt�� lokaalit UTF-8-lokaaleiksi muuten kuin meilin ja
nyyssien suhteen.
-----------------------------------------------------------------------------

3.2.1. Red Hat 8.0

 Red Hat 8.0 on t�t� kirjoitettaessa ainut distribuutio, joka k�ytt��
oletuksena UTF-8-lokaaleja. Jotta se toimisi moitteettomasti normaalissa
ty�p�yt�k�yt�ss� tiedostoon /etc/sysconfig/i18n pit�� tehd� seuraavat
muutokset:
LANG="fi_FI@euro"                              
SUPPORTED="en_US:en:fi_FI@euro:fi_FI:fi"                   
SYSFONT="lat0-16"                              
SYSFONTACM="iso15"                              
-----------------------------------------------------------------------------

3.2.2. Red Hat 8.1 beta Phoebe

 Phoeben vaatimat asetukset ovat hiukan erilaisia kuin Red Hat 8.0:n:
LANG="C"                                   
SUPPORTED="en_US:en:fi_FI@euro:fi_FI:fi"                   
SYSFONT="lat0-16"                              
-----------------------------------------------------------------------------

3.3. Debian GNU/Linux ja UTF-8

 K�ytt�jien, jotka haluavat k�ytt�� UTF-8:ia yhdess� Debianin kanssa,
kannattaa tutustua dokumenttiin Step by step introduction to switching your
debian installation to utf-8 encoding.
-----------------------------------------------------------------------------

3.4. SuSE ja UTF-8

 SuSE siirtyi UTF-8 oletukseen versiossa 9.1. Jos sen haluaa vaihtaa niin sen
voi tehd� YaST:illa seuraavasti: Yast2 -> System -> Sysconfig editor ->
Search -> RC_LANG.
-----------------------------------------------------------------------------

Luku 4. Fontit

4.1. Debian ja X Window Systemin fontit

 Debianin versiossa 3.0 merkist�t, joita tarvitaan suomen kirjoittamiseen,
siirrettiin fonttipaketteihin, joiden nimess� on sana transcoded. Ne, tai osa
niist�, pit�� asentaa, jotta mm. Gnome sovellukset toimivisivat.
$ apt-cache search transcoded | egrep font                  
xfonts-base-transcoded - standard fonts for X (transcoded from ISO 10646-1) 
xfonts-75dpi - 75 dpi fonts for X                      
xfonts-100dpi-transcoded - 100 dpi fonts for X (transcoded from ISO 10646-1) 
xfonts-base - standard fonts for X                      
xfonts-100dpi - 100 dpi fonts for X                     
xfonts-75dpi-transcoded - 75 dpi fonts for X (transcoded from ISO 10646-1)  
-----------------------------------------------------------------------------

Luku 5. N�yt�n ja ohjelmien asetukset

 Jotkin ohjelmat pit�� k��nt�� "8-bit-clean", jotta ne toimisivat hyvin
skandinaavisilla merkeill�. Jotkin ohjelmat tarvitsevat muitakin asetuksia.
-----------------------------------------------------------------------------

5.1. "Skandini eiv�t toimi. Mit� teen?"

 

��*� Tarkista [http://arska.org/finnish-howto/html/#locale_settings]
  lokaaliasetuksesi. Toimiiko ohjelma oikein jos k�ynnist�t sen komennolla 
  LC_ALL=fi_FI ohjelman_nimi?. Tarkista mit� tulostaa komento locale.
  
��*� Jos k�ytt�m�sti ohjelma on komentoriviohjelma ja komentotulkkisi on bash
  , joka on linuxin oletus, tarkista [http://arska.org/finnish-howto/html/
  index.html#bash] readline-kirjaston asetukset.
  
��*� Tarkista l�ytyyk� k�ytt�m�si ohjelma [http://arska.org/finnish-howto/
  html/index.html#program_keymap_settings] niiden ohjelmien joukosta,
  joille oikea lokaali ei riit�.
  

-----------------------------------------------------------------------------
5.2. Locale-asetukset

 Debianissa lokaaliasetukset asetetaan tiedostoon /etc/environment ja Red
Hatissa tiedostoon /etc/sysconfig/i18n
-----------------------------------------------------------------------------

5.2.1. Debian

LANG=C                                    
LC_CTYPE=fi_FI@euro                             
LC_PAPER=fi_FI@euro                             
LESSCHARSET=latin1                              
-----------------------------------------------------------------------------

5.2.2. Red Hat

LANG=C                                    
LC_CTYPE=fi_FI@euro                             
LC_PAPER=fi_FI@euro                             
LESSCHARSET=latin1                              
export LANG LC_CTYPE LESSCHARSET                       
-----------------------------------------------------------------------------

5.3. Euro-merkki

 Uusi merkist�, ISO-8859-15 eli latin9, jota h�mmennyksen maksimoimiseksi
usein my�s latin0:ksi kutsutaan, on luotu korvaamaan ISO-8859-1 (latin1) ja
se tarjoaa Euroopan unionin yhteisen rahayksik�n euro- ja senttimerkit.

 Euro l�ytyy n�pp�inyhdistelm�ll� AltGr-e. Sentti l�ytyy n�pp�inyhdistelm�n 
AltGr-Shift-e takaa X:ss� ja konsolissa oikea n�pp�inyhdistelm� on AltGr-c.
Senttej� ei kuitenkaan normaalisti k�ytet�.

 T�m� luku on erityisen Debian-painoitteinen, mutta sen ohjeilla saanee my�s
muut distrot toimimaan, mutta se vaatinee normaalia enemm�n luovuutta.
-----------------------------------------------------------------------------

5.3.1. Euro ja lokaalit

 glibc 2.2 ja uudemmat tukevat euroa. Oikea lokaaliarvo on fi_FI@euro.
-----------------------------------------------------------------------------

5.3.2. Euro konsolissa

 Distribuutiosta riippuen pit�� ladata konsolifontti, joka tukee euroa joko
komennolla setfont (RH-johdannaiset) tai consolechars (Debian-johdannaiset).

 Debianissa muokataan tiedostoa /etc/console-tools/config siten, ett�
poistetaan kommenttimerkki SCREEN_FONT:
SCREEN_FONT=lat0-16                             

 Red Hatissa asetetaan tiedoon /etc/sysconfig/i18n rivit
SYSFONT=lat0-16                               
SYSFONTACM=iso15                               
-----------------------------------------------------------------------------

5.3.3. Euro X Window Systemiss�

 AltGr-e tuottaa normaaliasetuksilla geneerisen valuuttasymbolin, joka
n�ytt�� nelijalkaiselta h�m�h�kilt�. Kun sovelluksen k�ytt�m� fontti
vaihdetaan ISO-8859-15-fontiksi niin sen tilalle tulee euro. Debianissa t�m�n
voi tehd� lis��m�ll� tiedostoon /etc/X11/app-defaults/XTerm esimerkiksi rivi
.XTerm.VT100.font: -jmk-neep alt-medium-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15    

 Mik�li AltGr-e ei toimi lis�� tiedostoon /etc/X11/Xmodmap rivi
keycode 26 = e E EuroSign                          
-----------------------------------------------------------------------------

5.3.4. KDE

 Vaihda KControlissa fonttiasetus ISO-8859-15-merkist�ksi.
-----------------------------------------------------------------------------

5.3.5. GTK ja Gnome

 Vaihda Gnome Control Centeriss� fonttiasetus ISO-8859-15-merkist�ksi.

 Parempi tapa tehd� t�m� on vaihtaa GTK+:n konfiguraatiota komennoilla
cd /etc/gtk                                 
ln -s gtkrc.iso-8859-15 gtkrc                        
-----------------------------------------------------------------------------

5.3.6. Emacs

 Emacs 21 ja uudemmat tukevat euroa seuraavalla elisp-asetuksella:
 (set-language-environment "Latin-9")                    
-----------------------------------------------------------------------------

5.3.7. Euro-linkkej�

��*� KDE-projektin euro-sivut .
  
��*� Debian Euro HOWTO .
  
��*� Euro Character Support mini HOWTO .
  

-----------------------------------------------------------------------------
5.4. Merkit, joita voidaan n�ytt�� GNU/Linuxissa

 Komento  dumpkeys -l | less n�ytt�� k�ytett�viss� olevat merkit.
-----------------------------------------------------------------------------

5.5. Ohjelmakohtaiset merkist�asetukset

 Monet ohjelmat vaativat erityisasetuksia toimiakseen. Esimerkiksi GNU
readline -kirjastoa k�ytt�v�t kirjastot lukevat /etc/inputrc- tai ~
/.inputrc-tiedostot k�ynnistyess��n. Mm. bash ja MySQL:n komentoriviasiakas
k�ytt�v�t t�t� kirjastoa.

 Ennen ohjelmakohtaisia asetuksia on kuitenkin syyt� s��t�� lokaalit kuntoon.
Ongelmat h�vi�v�t usein jo t�ll�n.
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.1. bash

 Tiedostoon /etc/inputrc tai ~/.inputrc seuraavat rivit:
    set input-meta on                          
    set output-meta on                          

 Jotkin j�rjestelm�t vaativat lis�ksi asetuksen
     set convert-meta off                        
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.2. elm

 Tiedostoon ~/.elm/elmrc seuraavat rivit:
    charset = iso-8859-1                         
    displaycharset = iso-8859-1                     
    textencoding = 8bit                         

 T�m� ei v�ltt�m�tt� toimi kaikkien elm-versioiden kanssa. Osittaisen MIME
-tuen saa elmiin metamail-paketin avulla.
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.3. elm-ME+

 Lis�� tiedostoon /etc/elm-me/elm.mimecharsets seuraava rivit:
fi_FI ISO-8859-1                               
fi_FI@euro ISO-8859-15                            
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.4. emacs

 Nykyiset Emacsit toimivat oikein X Window Systemiss� kunhan lokaaliasetukset
ovat kunnossa. Konsolissa tai -nw valitsimella k�ynnistettyn� n�in ei
kuitenkaan ole vaan ~/.emacs-tiedostoon pit�� lis�t� seuraava rivi:
(set-input-mode nil nil 'foo)                        
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.4.1. Gnus

 Gnus toimii merkist�jen osalta oikein ilman muutoksia GNU Emacsin ja 
XEmacsin uudempien versioiden kanssa, mik�li n�ihin on k��nnetty mukaan 
monikielisyyslaajennukset (MULE, Multi-lingual enhancements) ja j�rjestelm�n
lokaaliasetukset on konfiguroitu oikein.

 Muussa tapauksessa lis�t��n tiedostoon ~/.gnus:
     (setq gnus-default-posting-charset 'iso-8859-1)           
     (setq message-default-charset 'iso-8859-1)             
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.4.2. vm

 Lis�� tiedostoon ~/.vm
    (setq vm-mime-8bit-text-transfer-encoding '8bit)           
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.5. irc ja sen johdannaiset

 Lis�t��n tiedostoon /etc/irc/script/local rivit tai kirjoitetaan ne
komentokehotteeseen:
set EIGHT_BIT_CHARACTERS on                         
set TRANSLATION LATIN_1                           
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.6. groff

 K�ynnistet��n groff k�skyll�  groff -Tlatin1 <input-tiedosto>
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.7. joe

 K�ynnistet��n joe k�skyll�  joe -asis tai lis�t��n tiedostoon ~/.joerc
    -asis                                
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.8. kermit

 Ep�t�ydellinen, mutta varsin toimiva ~/kermrc:
    set terminal bytesize 8                       
    set command bytesize 8                        
    set file bytesize 8                         
    set language finnish                         
    set file character-set latin1-iso                  
    set transfer character-set latin1-iso                
    set terminal character-set latin1-iso                

 Asetuksia on muutettava jos remote host on k�ytt�j�rjestelm�lt��n DOS tai OS
/2.
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.9. less

 Asetetaan ymp�rist�muuttuja:  LESSCHARSET=latin1 T�m� ei ole v�ltt�m�t�nt�,
jos j�rjestelm� tukee lokaaleja. T�ll�in voidaan my�s asettaa
ymp�rist�muuttujien LANG, LC_CTYPE tai LC_ALL arvo.
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.10. ls

 ls toimii oikein kunhan lokaaliymp�rist�muuttuja LC_CTYPE, LANG tai LC_ALL
on asetettu.
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.11. links

 Lis�t��n tiedostoon ~/.links/.links.cfg rivi
    terminal2 "linux" 0 0 0 0 ISO-8859-1                 
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.12. lynx

 Tiedostoon ~/.lynxrc seuraava rivi:
    character_set=ISO Latin 1                      

 T�m�n voi asettaa my�s tiedostossa /etc/lynx.cfg tai lynxin Options
-valikossa.
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.13. man

 Katso Kohta 5.5.6 groff.
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.14. metamail

 Asetetaan ymp�rist�muuttuja  MM_CHARSET=ISO-8859-1
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.15. nn

 Tiedostoon ~/.nn/init seuraava rivi:
    set data-bits 8                           
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.16. OpenOffice Debian GNU/Linuxissa

 Kunhan lokaalit on asetettu suomalaisiksi suomenkielisen OpenOfficen saa kun
asentaa paketin openoffice.org-l10n-fi.
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.17. pine

 Tiedostoon ~/.pinerc seuraava rivi:
    character-set=ISO-8859-1                       

 T�m� voidaan asettaa my�s pinen Setup | Config -menussa. pinen
news-asetukset ovat:
    enable-8bit-esmtp-negotiation                    
    enable-8bit-nntp-posting                       
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.18. rlogin

 K�ynnistet��n rlogin k�skyll�  rlogin -8 foo.bar.fi
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.19. sendmail

 Lis�t��n tiedostoon /etc/sendmail.mc rivi
    define(`confEIGHT_BIT_HANDLING', `mimefy')dnl            

 tai lis�t��n /etc/sendmail.cf:��n rivit:
    O EightBitMode=mimefy                        
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.20. tcsh

 Lis�t��n tiedostoon /etc/csh.login tai ~/.login rivi
    setenv LC_CTYPE fi_FI@euro                      
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.21. telnet

 Lis�t��n tiedostoon ~/.telnetrc rivi jokaista remote hostia kohden:
    hostname set outbinary true                     
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.22. TeX/LaTeX

 Aja ensin texconfig. Valitse hyphenation -> latex ja poista kommentointi 
finnish -sanan edest� sek� tallenna tekem�si muutokset.
EDITOR-ymp�rist�muuttujan on syyt� olla kunnossa, jotta voit k�ytt�� tuttua
editoria. T�m�n j�lkeen tarvitset viel� ao. m��ritykset dokumenttiisi, jotta
��kk�set ja suomenkielinen tavutus toimisi.
    \usepackage[latin1]{inputenc}                    
    \usepackage[T1]{fontenc}                       
    \usepackage[finnish]{babel}                     
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.22.1. Desimaalipilkku

 [http://groups.google.fi/groups?th=cadd89cdb7fee4f] Nyyssiartikkelissa
annetaan seuraava ohje, jolla desimaalipilkun saa toimimaan.
\documentclass{article}                           
\usepackage{t1enc}                              
\usepackage{a4}                               
\usepackage[finnish]{babel}                         
\DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B}               
\DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B}                
\DeclareMathSymbol{\decimal}{\mathord}{letters}{"3A}             
                                       
\begin{document}                               
  Ajatellaan, ett� $f(x, y, z) = 3.333$. Mit�s sitten?           
\end{document}                                
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.22.2. LaTeX-ohjeita

 Lis�tietoja dokumentista [ftp://ftp.funet.fi/pub/TeX/CTAN/documentation/
lshort/finnish/lyhyt2e.pdf] Pitk�npuoleinen johdanto LaTeX2e:n k�ytt��n
-----------------------------------------------------------------------------

5.5.23. tin

 Lis�� ~/.tin/headers-tiedostoon rivit
    Mime-Version: 1.0                          
    Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1             
    Content-Transfer-Encoding: 8bit                   
-----------------------------------------------------------------------------

5.6. Tekstitiedostoformaatit muilla alustoilla

 ISO-8859-1 -tekstitiedostoja voidaan muuttaa esimerkiksi
DOS-tekstitiedostoiksi k�ytt�m�ll� recode-ohjelmaa koodisivulla 850.
Esimerkiksi DOS-tiedosto foo.txt muutetaan unix-tekstitiedostoksi k�skyll� 
recode cp850:latin1 foo.txt recode on saatavissa Debian GNU/Linuxiin
pakettina ja kaikista GNU ftp-arkistoista.
-----------------------------------------------------------------------------

Luku 6. Lokaalituki glibc2:ssa ja uudemmissa

6.1. Yleiset asetukset

 Monia kohdan Ohjelmakohtaiset n�pp�imist�asetukset ongelmia voidaan v�ltt���
asettamalle oikeat lokaaliasetukset.

 Lokaaliasetuksia voi muuttaa monella tavalla, joita localen manuaalisivu
kuvaa tarkemmin. Suosittuja asetuksia ovat ymp�rist�muuttujien LANG, LC_ALL
tai LC_CTYPE arvon asettaminen arvoon
    fi_FI                                

 tai arvoon
    fi_FI@euro                              


Taulu 6-1. Lokaalit
Lokaaliymp�rist�muuttuja K�ytt�                       
LC_COLLATE        Merkkijonojen j�rjesteminen.            
LC_CTYPE         Merkkien luokittelu ja muuntaminen.         
LC_MESSAGES       Ohjelmien k��nt�minen mik�li ohjelma k��nn�st� tukee
             ja muut lokaaliymp�rist�muuttujat eiv�t ole     
             ristiriidassa LC_MESSAGES-ymp�rist�muuttujan kanssa.
LC_MONETARY       Raha-arvot                     
LC_NUMERIC        Numeeristen ei-raha-arvojen muotoilu        
LC_TIME         P�iv�m��r�n ja ajan muotoilu            
LC_PAPER         Paperikoon m��rittely                
LC_ALL          M��rittelee kaikki edell� mainitut         
             ymp�rist�muuttujat. Muut lokaaliymp�rist�muuttujat 
             j�tet��n huomiotta.                 
LANG           M��rittelee kaikki edell� mainitut         
             ymp�rist�muuttujat, mutta yksitt�iset        
             lokaaliymp�rist�muuttujat voi m��ritell� erikseen. 

 T�ss� mallisesimerkki:
LANG=C                                    
LC_CTYPE=fi_FI@euro                             
LESSCHARSET=latin1                              
-----------------------------------------------------------------------------

6.2. Debian ja lokaalit

 Tilan s��st�miseksi Debianin asennus ei generoi kaikkia lokaaleja
automaattisesti vaan ne pit�� valita asennuksen aikana tai generoida
asennuksen j�lkeen lis��m�ll� tiedostoon /etc/locale.gen rivit
fi_FI ISO-8859-1                               
fi_FI@euro ISO-8859-15                            

 ja ajamalla sen j�lkeen komento locale-gen.

 Mik�li lokaaleja ei haluta yll�pit�� Debianissa k�sin voidaan k�ytt��
komentoa dpkg-reconfigure locales.

  All copyrights belong to their respective owners. Other site content (c) 2014, GNU.WIKI. Please report any site errors to webmaster@gnu.wiki.