GNU.WIKI: The GNU/Linux Knowledge Base

  [HOME] [PHP Manual] [HowTo] [ABS] [MAN1] [MAN2] [MAN3] [MAN4] [MAN5] [MAN6] [MAN7] [MAN8] [MAN9]

  [0-9] [Aa] [Bb] [Cc] [Dd] [Ee] [Ff] [Gg] [Hh] [Ii] [Jj] [Kk] [Ll] [Mm] [Nn] [Oo] [Pp] [Qq] [Rr] [Ss] [Tt] [Uu] [Vv] [Ww] [Xx] [Yy] [Zz]


İSİM

    wipe - dosyaların manyetik ortamdan güvenli bir şekilde silinmesini
    sağlar

ÖZET

    wipe [-f][-c][-r][-q][-i] <filespec>

UYARI

    Bu türkçe elkitabı sayfası ingilizce olanından daha eskidir ve programa
    son eklenen bir kaç seçeneğe değinmemektedir.

AÇIKLAMA

    Manyetik ortamdan silindiği düşünülen bilgilerin geri alınması çoğu
    kişinin sandığından daha kolaydır. Bir dosyanın data bloklarının
    üzerine başka bilgiler yazılmış olsa bile, Manyetik Güç Mikroskopisi
    adı verilen ve asgari kaynaklara sahip olan herhangi bir düşmanın
    erişiminde olan bir teknik, disk'e yazılmış son iki veya üç katmanın
    kolayca elde edilmesini sağlamaktadır.  Wipe yokedilecek dosyanın
    üzerine tekrar tekrar özel bit örüntüleri yazar; sistemin fsync()
    çağrısını ve open()'in O_SYNC parametresini  kullanarak  manyetik
    medya'ya bu örüntülerin aktarılmasını sağlar. Olağan konumda, 8'i eşit
    dağılımlı rasgele bit örüntüleri olmak üzere toplam 34 örüntü dosyaya
    üstüste   yazılır.   Bu   örüntüler,   Peter   Gutmann'ın
    (pgut001@cs.auckland.ac.nz) "Bilginin Manyetik ve Katıhal Bellekten
    Güvenli Olarak Silinmesi" adlı yazısında önerilmiştir. Çok daha az
    güvenli olmakla beraber, rasgele örüntülerle sadece 4 geçiş yapan hızlı
    bir konum da kullanılabilir.

KOMUT SATIRI SEÇENEKLERİ

    -f (onay sorusunu etkisizleştir)
      Bu  seçenek belirtilmediği takdirde wipe silinecek dosya ve
      dizinlerin sayılarını belirtip onay istiyecektir.  Bu  onay
      sorusuna "yes" veya "no" cevabı vermeniz gerekiyor.

    -r (altdizinlere gir)
      Tüm altdizinleriyle beraber dizinlerin silinmesine olanak sağlar.
      Simgesel bağlar takip edilmez.

    -c (gerekirse dosya izin bitlerini değiştir)
      Bu seçenek, eğer silinecek bir dosyanın (dizinin) yazma (yazma,
      okuma  veya  çalıştırma)  izin  bitleri kapalı ise izinleri
      değiştirmek için chmod () sistem çağrısını kullanılmasını sağlar.

    -i (ayrıntılı bilgi konumu)
      Bu konum stdout'a ayrıntılı bilgi yazılmasını sağlar. Olağan
      konumda bütün iletiler stderr'e yazılır.

    -s (sessiz çalışma konumu)
      Bu konumda hata iletileri ile başlangıçtaki onay sorusu dışındaki
      bütün iletileri kaldırır.

    -q (hızlı silme konumu)
      Bu konumda wipe her dosya üstünde sadece 4 geçiş yapacaktır. Bu
      geçişlerde rasgele bilgi yazacaktır.

    -a (hata durumda işlemi iptal et)
      Program kurtarılamaz bir hata durumunda EXIT_FAILURE koduyla
      çıkacaktır.

    -R <rasgele bilgi aygıtı VEYA rasgele tohum komutu>

      Bir tane parametre gerektiren bu seçenekle farklı bir /dev/random
      aygıtı veya olağan çıktısı MD5 öz çıkarma algoritmasıyla kıyılacak
      bir komut belirtebilirsiniz. Bu parametrenin tam anlamı  -S
      seçeneği ile belli edilir.

    -S (rasgele tohumlama yöntemi)

      Bu seçenek tek harflik bir parametre alır; bu harf rasgele bilgi
      aygıtı/rasgele tohum komutunu parametresinin nasıl kullanılacağını
      belirler. Olağan rasgele bilgi aygıtı /dev/random'dur, farklı
      değerleri -R seçeneği ile belirtilebilir.

    Mümkün olan tek harflik seçenekler şunlardır:
    r  Rasgele bilgi aygıtı/rasgele tohum komutu parametresini okunacak
      olağan bir dosya veya karakter aygıtı olarak muamele görmesini
      sağlar. Bu /dev/random aygıtları ve FIFO (ilk giren ilk çıkar
      kuyrukları) veya UNIX socket'ler için uygun seçimdir.
    c  Sözkonusu parametrenin bir komut olarak çalıştırılması için.
      Gerekli tohumlar komutun çıktısının MD5 ile kıyılmasından elde
      edilecektir.  Daha  ayrıntılı bilgi için WIPE_SEEDPIPE çevre
      değişkenine bakınız.
    p  Daha uygun hiç bir rasgele bilgi kaynağı yoksa daha az güvenli
      olan bu seçeneği belirtiniz: wipe gerekli tohumlarını çevre
      değişkenlerini, tarihi ve  zamanı,  program  numarasını  vs.
      kullanarak elde edecektir.

    -M (l|a|r|p) (sözde rasgele sayı üretici algoritması)

    Rasgele geçişlerde dosyaların üzerine rasgele rasgele bilgi katarı
    belirteceğiniz harfle aşağıdaki algoritmalarla üretilecektir:
    l  sisteminize göre C kütüphanesinin random() veya rand() üreticisini
      kullanır. Çoğu sistemde rand() doğrusal eşleşik ve dolayısıyla son
      derece zayıf bir üreticidir. rand() ile random() arasındaki seçim
      derlemede  HAVE_RANDOM tanımlaması ile belirlenir (Makefile'a
      bakınız).
    a  Arcfour katar şifresini SRSÜ olarak kullanır. Arcfour tanınmış RC4
      şifresiyle uyumludur: bu aynı anahtar ile tamamen aynı katarı
      üreteceği anlamına gelir...
    r  yeni çıkan RC6 algoritmasını SRSÜ olarak kullanır; RC6 128 bit'lik
      tohumla anahtarlandıktan sonra, rasgele bilgi katarı sıfırlardan
      oluşan bir bloğun üstüste şifrelenmesinden elde edilir.  Doğal
      olarak 20 döngülük RC6 C kütüphanesinin random()'undan daha
      yavaştır; derleme zamanında WEAK_RC6 tanımını yaparsanız 20 yerine
      4 döngü kullanılır. Dikkat! Patent sorunlarından dolayı, RC6'yı
      kullanabilmeniz için Makefile'ı okuyup, orda belirtilen koşullar
      uygun ise wipe'ı ENABLE_RC6 ile derlemeniz gerekir.

      Her durumda SRSÜ rasgele bilgi aygıtının çıktısıyla tohumlanır (-R
      ve -S seçeneklerine bakınız).

    -v (sürüm)
      Sürüm bilgisini gösterir ve çıkar.

    -h (yardım)
      Bununla kısa bir yardım bilgisi gösterir.

ÖRNEKLER

    wipe -rcf /home/berke/plaintext/*

    wipe -q /dev/hda3

    wipe -rfi >wipe.log /var/log/auth.*

HATALAR/SINIRLAMALAR

    Wipe'ın sabit diskler ve disketler üzerine etkili olması gerekir; ancak
    bazı sabit disklerin cep bellekleri manyetik ortama gerekli yazımların
    yapılmasını engelliyebilir.  Wipe'ı NFS üzerinden  kullanmak  pek
    mantıklı değildir. CFS altında ise (Cryptographic File System - Şifreli
    Kütük Sistemi) wipe'ın pek bir yararı olmaz; gerçek dosya sistemi
    altındaki  ilgili  şifreli  dosyalar  üzerinde  wipe'ın  doğrudan
    kullanılması çok daha yararlı olacaktır.

    Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise dosyaların adları, yaratılış,
    değişim ve erişim tarihleri ile boyutları ile ilgili bilgileri silen ve
    dosya sisteminin inceliklerinden bağımsız olup kullanıcı konumunda
    çalışabilecek bir silme programı yapmak imkansız. Bu ancak, çekirdeğin
    dosyaların güvenli olarak silinmesini sağlayan çağrılar sunmasıyla
    gerçekleşebilir.  Bu  durumda masumane dosya isimleri kullanmanız
    önerilir.

PROGRAMI YAZAN

    Wipe isimli komutçuk Berke Durak  (berke@ouvaton.org)  tarafından
    yazılmıştır ve GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında sunulmaktadır.
    Wipe Peter Gutmann'ın bir yazısındaki bilgilere dayanmaktadır.

DOSYALAR

    /dev/urandom libc'nin random() adlı toplanır geribeslemeli  sözde
    rasgele sayı üreticisini tohumlamak için kullanılıyor. Yazılan her 1024
    sekizli için /dev/urandom'dan 32 bitlik bir tohum alınır.

GÖNDERMELER

    open(2), fsync(2), sync(8), bdflush(2), update(8), random(3)  All copyrights belong to their respective owners. Other content (c) 2014-2018, GNU.WIKI. Please report site errors to webmaster@gnu.wiki.
Page load time: 0.114 seconds. Last modified: November 04 2018 12:49:43.